آناتومی انسانی برای ورزشکاران

کتاب آناتومی انسانی برای ورزشکاران رشته های قدرتی نوشته صادق سلامی

کتاب آناتومی انسانی برای ورزشکاران نیز از مفیدترین کتاب ها برای بدنسازان و برای مربیان بدنسازی می باشد و خواندن آن را به همه ورزشکاران توصیه می کنم. در این کتاب ابتدا ساختار آناتومی و استخوان شناسی و مفصل شناسی را مرور کرده و در ادامه نیز حرکت شناسی تمرینات بدنسازی و تمرین با وزنه را آورده ایم.

با اینکه مدت زمان نسبتا زیادی از چاپ و نشر این کتاب می گذرد ولی کماکان این کتاب در بازار نشر موجود است و در صورتی که بگردید امیدوارم بتوانید در کتاب فروشی های انقلاب بیابید. مطالعه ی این کتاب را نیز به همه ی مربیان ورزش های قدرتی و زیبانیی و غیره و به همه ی ورزشکاران اعم از رشته های قدرتی و زیبایی و غیره اکیدا توصیه می کنم.

کتاب آناتومی انسانی برای ورزشکاران را به نوعی می توان خودآموز تمرین دانست، ضمن اینکه داشتن اطلاعات کافی در مورد آناتومی انسانی و شیوه ی صحیح اجرای حرکات می تواند منجر به کاهش معنی دار میزان و شدت مصدومیت های ورزشی شده و از سوی دیگر اجرای صحیح حرکات می تواند به خوبی سبب تسریع و تسهیل و تشدید رشد در تمرین با وزنه شود.

مقدمه نويسنده

ساختن بدن هاي شکيل و زيبا و رسيدن به آنچه که شما مخاطبين اين کتاب در روياهايتان داريد بدون داشتن دانش پايه در زمينه آناتومي انساني به جرات مي توان گفت که ناممکن خواهد بود و صد البته داشتن اطلاعات پايه در زمينه آناتومي انساني براي کساني که در نقش مربي پرورش اندام و مربي ديگر رشته هاي قدرتي ايفاي نقش مي کنند بسي ضروري تر خواهد بود. داشتن سر رشته در زمينه فيزيولوژي انساني، مسلط بودن بر مباني تغذيه ورزشي، در اختيار داشتن دانش بهره برداري صحيح و اصولي از مکمل هاي غذايي، همه و همه، تنها در صورتي مفيد فايده خواهد بود که تمريناتي کاملا حساب شده و برنامه ريزي شده و دقيق و ايضا متناسب با اهداف و شرايط ورزشکار را در عمل پياده کنيد و ناگفته پيداست که لازمه رسيدن به اين هدف، داشتن اطلاعات پايه در زمينه آناتومي انساني خواهد بود و اگر با استناد به همين مقدمه کوتاه چند سطري ادعا کنيم که آناتومي انساني پايه و اساس بدنسازي و پرورش اندام است چندان هم بيراه نگفته ايم!

پرورش اندام، بدنسازي، فيتنس و کلاً زدودن چربي هاي زايد از بدن و شکيل و خوش فرم کردن بدن و حتي در بياني جامع تر آماده کردن و ساختن و پرداختن بدن براي بهره برداري از آن در جهت اهداف گوناگون، هنري است که قبل از دست زدن به هر اقدامي در اين عرصه، داشتن آگاهي و شناخت کافي در مورد ماهيت مکانيسمي به نام بدن که قرار است به دست شما تربيت شده و تراش بخورد و ايضاً داشتن اطلاعات و دانش پايه در مورد هر يک از قسمت هاي اين ساختار اعم از عضلات، استخوان ها، تاندون ها، مفاصل و … کاملاً ضروري به نظر مي رسد و اين دقيقاً همان مقوله اي است که آناتومي انساني و در يک معناي تخصصي تر، آناتومي ورزشي آن را پيش روي ما باز مي کند!

اينکه چه عضلاتي در بدن ما فعال هستند و هر قسمت از بدن ما چه عضلاتي با چه موقعيت آناتوميکي و با چه شکل و شمايلي را در خود جاي داده است و اينکه هر يک از اين عضلات فعال در بدن آدمي چه وظايفي دارند و براي تقويت هر يک از اين عضلات، نيروي مقاوم را در چه زوايه و در چه جهتي بايد وارد نمود و اينکه هر يک از حرکات تمريني بر روي کدام يک از عضلات فشار را متمرکز مي کنند و اينکه حرکات تمريني را به چه شيوه اي اجرا کنيم تا با کمترين احتمال بروز مصدوميت، بيشترين نتيجه را بگيريم، همه و همه در حيطه دانشي نوين و ايضاً پويا قرار دارد که از آن به نام آناتومي انساني و ورزشي ياد مي کنيم!

متمرکز کردن فشار تمرين بر عضلات هدف، ترفند و هنري است که اگر آن را به درستي آموخته باشيد به روشني در خواهيد يافت که اغلب اجراهايي که در باشگاه هاي پرورش اندام شاهد آن هستيد عملاً اتلاف وقت و به هدر دادن انرژي و صد البته گام برداشتن در جهت فرسودن و شايد هم تلاش در جهت تخريب ناخواسته مفاصل مي باشد و به وضوح علت اصلي عدم رشد قابل قبول و عدم پيشرفت هاي رضايت بخش در زمينه ورزش و مخصوصا ورزشي هاي قدرتي را در خواهيد يافت و به پشتوانه تلاش هاي موفقي که در طي اين چندين سال در زمينه هدايت ورزشکاران رشته هاي مختلف تا بالاترين سکوهاي کشوري و آسيايي و حتي جهاني و المپيک داشته ام صريحاً تاکيد مي کنم که بدون در اختيار داشتن دانش پايه در زمينه آناتومي انساني متمرکز نمودن فشار تمرين بر عضلات هدف که امروزه از اساسي ترين و پايه اي ترين مباحث مطرح در ورزش هاي قدرتي است هدفي دور از دسترس خواهد بود.

تفهيم کامل آناتومي انساني مبحثي است که علاوه بر کلاس هاي تئوري نياز به حضور در سالن هاي تشريح و تعامل هر چه نزديک تر با مولاژها و حتي خود اجساد دارد و شايد در مقاطعي نظير آنچه که شما در آن سير مي کنيد بدون حضور در سالن تشريح نيز بتوان تا حدودي در امر آموزش اين دانش موفق عمل کرد ولي حرکت شناسي تمرين و آموزش اصول صحيح اجرا که از يک سو با آناتومي انساني رابطه اي تنگاتنگ و ناگسستني داشته و از سوي ديگر لازمه رسيدن به تمريني سالم و به دور از مصدوميت هاي قابل پيشگيري مي باشد بدون برگزاري کلاس هاي عملي عملاً ناممکن مي نمود و بر همين اساس نيز در اين کتاب و به ناچار و براي جبران خلاء ناشي از فقدان وجود کلاس هاي عملي که تعامل نزديک و رو در روي بين من نويسنده و مخاطبين را ممکن سازد دست به دامن تصوير شديم تا شايد کمي به آنچه که در ذهن داريم نزديک شويم.

با توجه به منابع مالي بسيار محدودي که براي فعاليت هايي از قبيل همين کتاب که در دست داريد در اختيار داريم و با توجه به محدوديت هايي که در زمينه تصاوير و درج آن در کتاب داشتيم امکان خلق بومي تصاويري که براي تهيه اين کتاب در ذهن داشته و به آنها نياز داشتيم حاصل نشد و به ناچار در کتابي که پيش رو داريد از تصاوير موجود در کتاب Bodybuilding Anatomy اثر Nich Evans و از تصاويري که از ديگر منابع به روز دنيا گردآوري شده است حداکثر استفاده و بهره برداري را کرده ايم تا مطالبي که ما در ذهن داريم هر چه مفهوم تر و هر چه واضح تر در ذهن مخاطب نشسته و در تمريناتي که مخاطب در باشگاه و بر روي بدن خود و يا بر روي بدن شاگردانش پياده مي کند مو به مو قابل اجرا و قابل پياده سازي باشد!

از ديگر مشکلاتي که در جريان به نتيجه رساندن اين کتاب با آن دست به گريبان بوديم واژه هاي غريب و نامانوس رايج در آناتومي انساني است که اين واژه ها براي آناتوميست هاي سراسر جهان واژه هايي آشنا و رايج و معمول هستند و اين در حالي است که سرازيز کردن يکباره و ناگاه اينهمه واژه لاتين و يوناني به ذهن مخاطبي چون شما که سر رشته چنداني در زمينه آناتومي انساني ندارد ممکن بود ملال آور شده و مشکلاتي را بر سر راه ارتباط هر چه نزديک تر من با مخاطب ايجاد کند که خوشبختانه با تلاشي که در جهت ساده نويسي و روشن گويي مطلب به خرج داديم و صد البته بايد اعترف کنم که کار چندان ساده اي هم نبود اين مشکل مرتفع شد و ديگر از اين بابت نيز مشکلي نمي بينم!

در يک کلام در ميان کتاب هاي بسيار پر فروش و قابل تاملي که در اين چند سال اخير در زمينه علوم مختلف از قبيل تغذيه، تمرين، مکمل هاي غذايي، دوپينگ و داروهاي نيزوزا و غيره و غيره تقديم حضور مشتاقان عرصه پروش اندام و ورزش هاي قدرتي کرده ايم جاي خالي کتابي جامع و کاربردي در زمينه آناتومي انساني به طرز آزار دهنده اي به چشم مي خورد و اين نکته بارها و بارها از سوي خوانندگان و مخاطبين نيز به من گوشزد شده بود و خوشحالم به استحضار برسانم کتابي که پيش رو داريد حاصل تلاش هايي بود که مشوق اصلي آن خود شما خوانندگان عزيز بوديد و درست به همين دليل نيز مالک و صاحب امتياز اين کتاب را تک تک شما عزيزان مي دانم!

3.5 2 votes
امتیازدهی به مقاله

مطالب مرتبط

اشتراک
نوع اشتراک
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
دیدن همه ی نظرات
0
نظر بدهید.x