توصيه های مهم ورزشی از زبان صادق سلامی

توصيه های مهم ورزشی از زبان صادق سلامی

امروزه به واقع و به دور از هر تعارف و شوخي مي توان ادعا کرد که شنيدن نصيحت و گوش دادن به درس اخلاق شايد از غير قابل تحمل ترين هايي باشد که ممکن است بر کسي نازل شود ولي با اين وجود شنيدن توصيه ها و پيشنهاد هايي که از جنس نصيحت نبوده و کاملا با منطق و عقل خود آدمي نيز سازگار است نه تنها خالي از لطف نيست بلکه به کار بستن آنها نيز سراسر آکنده از لطف است پس توصيه های مهم ورزشی از زبان صادق سلامی را به دقت گوش بدهید.

خواب لازمه رشد عضلاني

در اغلب موارد از مردم و در برخي موارد نيز از خود من شنيده ايد که روزي فرا خواهد رسيد که تا ابد خواهيم خوابيد پس تا مي توانيد از خواب خود بزنيد و از زنده بودن خود کمال بهره را ببريد ولي اين گفته و اين تز در مورد شما که در دنياي پرورش اندام و در دنياي ورزش هاي قدرتي گام برداشته و فعاليت مي کنيد ابدا صدق نمي کند.

چنين نکنيد!

در اغلب موارد به عينه مي بينم که افراد در شدت هاي بالا تمرين مي کنند از داروهاي گران قيمت ناياب استفاده مي کنند هزينه هاي سنگين صرف خريد مکمل مي کنند ريسک هاي بالايي براي رفتن به دوره هاي حجم و کات را به جان مي خرند ولي به مقوله استراحت و خواب بي توجهي کرده و در تمام طول شب که بايد در خواب بوده و فرصت لازم براي رشد و ريکاوري را در اختيار بدن قرار داده و بدن را تحريک به ترشح هورمون رشد بکنند پاي تلويزيون و يا پاي اينترنت بوده و شب را به بطالت مي گذرانند!

نکته

شب شايد براي اهالي تحقيق فرصت خوبي براي خواندن و نوشتن باشد و شب شايد براي شعرا فرصت خوبي براي سرودن باشد ولي شب براي ورزشکاران رشته هاي قدرتي فرصتي عالي براي خوابيدن و تشديد رشد است پس ابدا بيدار نمانيد و عطاي شب زنده داري را به لقايش ببخشيد.

الگوي سالم زندگي

امروزه بشر براي فرار از واقعيت هايي که خود در اغلب موارد اين واقعيت هاي تلخ را براي خود رقم مي زند از انواع و اقسام مواد دخاني و مخدر و تخدير کننده و سکر آور و غيره استفاده مي کند ولي شما که در رشته هاي قدرتي تمرين مي کنيد از اين موارد دور باشيد هر چند دور بودن از اين موارد براي عموم افراد جامعه الزامي است! خيلي کليشه اي و نصيحتي شد ولي حقيقت محض بود که عرض کردم.

آب بهترين مايع براي نوشيدن است و اميدوارم از اين يک جمله اي که از خودم در کردم منظورم را به درستي و به صورت بي عيب و نقص گرفته باشيد و هوا بهترين گاز براي تنفس کردن است و اميدوارم اين مطلب را گرفته باشيد که سيگار و قليان و دو و غيره را تحريم مي کنيم.

زندگي بدون دردسر

در صورتي که به دور ماندن از عوارض استروژني و به دور بودن از عواضري همانند بزرگي بيمار گونه کبد و باقي تبعات منفي الکل اهميت مي دهيد از الکل دوري کنيد و در صورتي که به خود و اطرفيان خود اهميت مي دهيد از دود و دم تا مي توانيد به دور باشيد.

مثبت انديشي

نزديک به سه سال و نيم بود که به دليل مصدوميت و درد خفيف در ناحيه ستون فقرات که بعدها فهميدم بيشتر از اينکه واقعا منشا فيزيولوژيک داشته باشد ريشه هايي رواني و تلقيني دارد به دور از وزنه و تمرين بودم و فداي اين پزشک جماعت هم بشوم که تا اظهار درد مي کني في الفور تشخيص از خود در کرده و افاضات ادب به راه انداخته و در نهايت هم بلند کردن بيش از ۵ کيلوگرم را برايت ممنوع مي کنند.

گذشت و زماني که انواع و اقسام آزمايشات را انجام داديم و مشخص شد که ابدا مشکلي در ستون فقرات وجود ندارد دوباره تصميم به تمرين گرفتم و اين بار به جاي وزنه برداري يک ضرب و دو ضرب که رشته اصلي ام بود همين پرورش اندام که ملايم تر و کم درد سر تر است را برگزيدم و زماني که مثبت انديشي را تماما و کمالا جايگزين تلقين منفي و بد بيني و احساس درد و تمرکز بر درد کردم بهبودي که سال ها از پزشکان فوق تحصص حراجي مغز و اعصاب و ارتوپدها و فيزوتراپ ها طلب مي کردم و نمي يافتم ار همين مثبت انديشي گرفتم و درد و ناراحتي هم تماما رخت بر بست و رفت!

اهميت مثبت انديشي

هدف از بازگو کردن اين واقعيت شرکت در مسابقات داستان نويس مدارس ابتدايي نبود بلکه هدف، روشن کردن اهميت مثبت انديشي در زندگي است که در اغلب موارد آن را ناديده گرفته و يا اهميت لازم را به آن نمي دهيم.

ريشه هاي رواني و تلقيني

در اغلب موارد دردها و ناراحتي هايي که داريم و زمين گيرمان مي کند بيش از اينکه ريشه در جسم داشته ريشه در روح و روان دارد و از بد انديشي و تلقين هاي منفي و از ضعف هايي که در مثبت انديشي داريم ناشي مي شود پس از همين امروزه مثبت انديشي را تمرين کنيد.

گفتيم که مثبت انديشي را تمرين کنيد و نگفتيم که مثبت انديش باشيد چون براي مثبت انديش شدن نيز نياز به تمرين داريد و اين مهم نيز به مرور زمان و با ممارست و تداوم حاصل خواهد شد و بک شبه نمي توان به اوج رسيد.

يار تمريني

تنهايي ميوه گس و شوم تمدن افسار گسيخته اي بوده است که امروزه در اين شدت و در اين حدت که همه را به ستوه آورده است دامن گير بشر شده و همه ما با وجود اينکه در بين هزاران نفر هستيم در اصل رگه هايي از تنهايي و ملانکولي را در خود داريم.

 ولي با اين وجود و دست کم زماني که در سر تمرين هستيد اين تنهايي را به باد فرموشي سپرده و حريف و يار تمريني براي خود انتخاب کنيد.

ويژگي هاي را تمريني

در مورد انتخاب يار تمريني شکي نيست ولي در مورد اينکه اين يار تمريني چه ويژگي هايي داشته باشيد جاي بحث فراوان دارد.

قرار نيست با يار تمريني ازدواج کنيد پس نياز به تفاهم نداريد! قرار است دو ساعت از روز را با اين يار تمريني در محيط تمرينم سر کرده و تمرين کنيد پس دقت کنيد که تا همين اندازه که با وي ارتباط داريد از نطر جسمي و روحي و انديشه اي با هم مَچ باشيد که مَچ بودن با يار تمريني و هم فکر بودن با يار تمريني پاسخگوي خيلي از نيازهايي خواهد بود که داريد و در اغلب موارد از آن غافل هستيد!

نکته

در انتخاب يار تمريني بلند پروازي نکنيد و زياد هم خود را دست کم نگيريد و سعي در اين داشته باشيد که يار و حرف تمريني شما اندکي فقط اندگي قوي تر و پيشرفته ار از شما باشد تا:

 اولا راه بلد بوده و شما را هدايت کند و در ثاني همين مسئله يعني قوي تر بودن نسبي يار کمکي تا حدودي مشوق شما خواهد بود تا تمرين را جدي تر دنبال کنيد.

شايد از خود بپرسيد که اين صادق سلامي اين هفته دنياي به اين شيريني استروئيدها و دنياي پر رمز و راز فرار از تست ها و باقي مسائل کليدي پرورش اندام را رها کرده و به حاشيه زده است ولي همين حواشي و همين مسائل که به سادگي از آن مي گذريد و به آنها بها نمي دهيد پايه و اساس کار است وگرنه تزريق استروئيد را تا حدودي همگان مي توانند و مي دانند!

کمر، اساسي ترين ضعف انسان

زماني که تکامل تدريجي بشر را به جايي رساند که اين بشر از راه رفتن بر روي چهار دست پا دست کشيده و بر روي دو پاي خود راه رفت ستون فقرات نيز بيچاره شد و فشاري صد برابر بيش از آنچه که براي آن طراحي و ساخته شده بود را پذيرا شد و به همين منوال هم درد در ناحيه ستون فقرات در بين ابناي بشر فراگير گشت.

از آسيب پذيرترين نقاط بدن آدمي کمر و مهره هاي کمري وي بوده است به گونه اي که در اغلب موارد مي بينيم که عامه مردم از درد در اين ناحيه از بدن خود مي نالند و اين درد در شدت هاي متفاوت در بين عموم و خواص ديده مي شود.

شما که در رشته هاي قدرتي تمرين مي کنيد و شما که علاوه بر وزن بدن که به خودي خود فشار سنگيني را بر ستون فقرات و مخصوصا مهره هاي کمري وارد مي کند از وزنه هاي سنگين نيز استفاده مي کنيد و ليفت وزنه هاي سنگين را در برنامه داريد بيشتر از ديگران در معرض خطر دردهاي ستون فقرات قرار داريد پس:

  • تمرين دادن ستون فقرات و پايين ترين قسمت پشت بدن قبل از آغاز تمرين مخصوصا در روزهايي که تمرينات سنگين و خطر ساز همانند اسکوات پا و سرشانه و ددليفت را در برنامه داريد الزامي است.
  • در برخي موارد افراد از گودي کمر رنج مي برند و همين مسئله نيز زمينه را براي بروز دردهاي کمري مهيا تر مي کند پس بررسي کنيد که آيا گودي کمر داريد يا نه؟
  • خوابيدن بر روي تشک هاي قطور معمولا عارضه گودي کمر را در بين مردم همه گير کرده است. من خودم از زماني که به ياد دارم بر روي دو لايه پتو خوابيده ام و مي بينيد که نمرده ام پس از اين تشک هاي قطور و نرم و راحت که بلاي تکرار ناشدني ستون فقرات است دوري کنيد.
  • در اغلب موارد دليل بروز گودي هاي کمر همين تشک هاست و ضعف ديواره شکم و ضعف عضلات شکمي هم مزيد بر علت است پس زماني که از خوابيدن بر روي تشک هاي قطور و نرم دوري کرديد عضلات شکم را تقويت کنيد تا گودي کمر رفع شود.
  • دليل کمر درد شما در حرکاتي همانند اسکوات پا و ديگر حرکات مشابه در برخي موارد همين گودي هاي کمر شماست که به آنها توجهي نمي کنيد پس در صورتي که گودي کمر داريد ابتدا آن را رفع کنيد سپس وارد عرضه رکورد گيري و تمرين با شدت هاي بالا بشويد.
  • در برخي موارد ديده شده است که افراد تمريناتي همانند فيله کمر را براي از بين بردن گودي کمر کافي مي دانند ولي در صورتي که عضلات شکمي خود را تقويت نکنيد رفع گودي کمر غير ممکن خواهد بود.
  • باز هم تاکيد مي کنم از تشک هاي قطور دوري کنيد تا از گودي کمر و کمر درد و از انبوهي از دردهاي مفصلي ديگر در امان باشيد.

پروتئين، درشت مغذي مقدس

پزشکان همواره در مورد افراط در مصرف پروتئين هشدار داده و نيتروژن را براي سلامت آدمي مضر دانسته اند ولي شما با افراد عادي که زندگي هاي پشت ميز نشيني اداري داشته و نهايت فعاليتي که در روز مي کنند جابجا کردن عينک بر روي بيني و بلند کردن سوزن ته گرد و فشردن دکمه هاي موبايل و کامپيوتر است زمين تا آسمان تفاوت داريد.

تفريط نکنيد!

در مصرف پروتئين افراط نکنيد ولي در حد و اندازه اي که بدن شما نياز به اين درشت مغذي دارد از آن بهره بگيريد و بدانيد که نياز شما به پروتئين چندين برابر بيشتر از نياز يک فرد عادي به اين درشت مغذي است!

بدانيد که توصيه هاي پزشکان و توصيه هاي محققين هم براي همين افراد عادي است پس نتيجه مي گيريم که اين توصيه هاي و اين افاضات ادب در مورد شما صدق نمي کند و شما بايد و بايد پروتئين بيشتر در طول روز مصرف کنيد هر چند مقدار پروتئين مصريف شما از ديد پزشکان فانتزي نوعي افراط در مصرف پروتئين تلقي شود.

افراط نکنيد!

در برخي موارد ديده شده است که افراد ورزشکار در مصرف پروتئين شديدا افراط مي کنند و بايد در اين مورد هم هشدار داد که مصرف زياد پروتئين با افراط در مصرف پروتئين تفاوت دارد و شما ضمن اينکه از افراط در مصرف پروتئين خودداري مي کنيد بايد و بايد پروتئين مورد نياز بدن را تامين کنيد.

صادق سلامي

3 1 vote
Article Rating

مطالب مرتبط

اشتراک
نوع اشتراک
guest
3 Comments
قدیمی ها
تازه ترین ها دارای بیشترین رای
Inline Feedbacks
دیدن همه ی نظرات
hassan
hassan
1 سال قبل

خیلی عالیه.ممنون از راهنمایی های با ارزش و مفیدتان.

جواد
جواد
1 سال قبل

حرف نداشت ممنون

Siroos
Siroos
1 سال قبل

دمت گرم همه حرفات حقه، کارت درسته حرف نداری.

3
0
نظر بدهید.x
()
x