پارگی عضلات در بدنسازی

پارگی عضلات در بدنسازی

شايد کشيدگي و پارگي تاندون ها و پارگی عضلات در بدنسازی را بتوان يکي از شايع ترين و در عين حال يکي از جدي ترين مصدوميت هاي ورزشي دانست که در ورزش هاي قدرتي ديده مي شود و افراد عموما از اين مصدوميت بي بهره نبوده اند و در دوران ورزشي خود چنين عوارضي را تجربه مي کنند.

غفلت

زماني که چهار ستون بدن سالم است و زماني که در اوج قدرت و در عين سلامت هستيد حتي فکر مصدوميت هم به ذهن خطور نمي کند و به همين دليل هم در اغلب موارد کمترين توجهي به سلامت و به مصدوميت و مصدوميت هايي که در کمين خوابيده است و هر آن ممکن است از اشتباهات شما سوء استفاده کرده و بر بدن مستولي شود نمي کنيد و در نتيجه بلند پروازي کرده و قهرمان بازي در آورده و غفلت کرده و بيگدار به آب مي زنيد و به ناگاه در دام مصدوميت گرفتار مي شويد و تازه قدر سلامت خود را آنگاه مي دانيد ولي افسوس که ديگر دير شده است!

سال ها زمين گيري مي شويد!

جالب است بدانيد مصدوميت هاي جدي و حاد اين چنيني که پارگي عضلات شايع ترين آنهاست ممکن است گاه فرد را سال ها زمين گير کرده و يا وي را به روي تخت عمل هدايت کند و از اين رو اين سري از مصدوميت هاي ورزشي را مي توان از جدي ترين آنها دانست.

چند سوال

چگونه و با چه ترفندهايي مي توان از بروز مصدوميت هاي ورزشي جلوگيري کرد؟

زماني که مصدوميت ناخواسته اين چنيني رخ داد چه مي توان کرد تا بهبودي به زودي حاصل شود؟

در شرايطي که تمرين ما از شدت بالايي برخوردار است و زمينه براي بروز مصدوميت هاي اين چنيني مهياست چه بايد کرد و چه تهميداتي را بايد انديشيد تا احتمال و امکان بروز اين مصدوميت به حداقل ممکن برسد؟

اصلي ترين هدف

نمونه سوالات مطرح شده کليدي ترين سوالاتي هستند که در مورد مصدوميت ياد شده که همانا پارگي عضلات باشد در ذهن هست و پاسخ دادن به اين سوالات نيز اصلي ترين هدف اين مقاله خواهد بود.

مصدوميت

واژه مصدوميت براي ورزشکاران رشته هاي قدرتي واژه نامانوس و غريبي نيست و کساني که در شدت هاي بالا تمرين مي کنند و کساني که از تناژهاي بالا استفاده مي کنند معمولا با مصدوميت رو در رو بوده و آن را در شدت هاي متفاوت تجربه کرده اند.

پارگی عضلات در بدنسازی
پارگی عضلات در بدنسازی

مصدوميت هاي ورزشي که همواره ناخواسته نيز هستند عموما زماني رخ مي نمايند که شما ابدا منتظر آنها نيستيد و حتي در مخيله خود هم راه نمي دهيد که چند دقيقه بعد مصدوم خواهيد شد!

در صورتي که به درستي به ماجرا بازگشته و ماوقع را در ذهن خود مرور کنيد خواهيد ديد که در ۹۰ درصد مواردي که مصدوميت رخ مي نمايد اصلي ترين عامل همانا خطاي انساني است:

  • بلند پروازي هاي بي خود و غير منطقي
  • قهرمان بازي معمول در فيلم هاي هندي
  • عدم رعايت اصولي ايمني
  • استفاده نکردن از لوازم استاندارد
  • ناتواني يار کمکي در کم رساني به موقع
  • انتخاب تناژ افراطي
  • آشنا نبودن به الگوي صحيح تمرين
  • اجراي نادرست تکنيک هاي تمريني
  • و …

با رعايت کردن موارد بالا مي توان اميد داشت که تمريني عاري از مصدوميت را داشته باشيد ولي با اين وجود هرگز نمي توان صد در صد اطمينان حاصل نمود که تمرين شما عاري از مصدوميت خواهد بود چرا که در برخي موارد اصولا مصدوميت هاي اجتناب ناپذير است!

پيش از اينکه به طور جدي وارد بحث شويم بايد در مورد خود اين مصدوميت و در مورد تعريفي که از آن مي شود مختصري بحث کنيم.

حرکت مکانيکي

عضلات شما منشاء حرکت مکانيکي در بدن شماست و حرکت مکانيکي در بدن و در مفاصل و استخوان هاست که قدرت جابجا کردن و قدرت حرکت را براي ما فراهم مي کند.

فشار ناگهاني

زماني که فشار وارد شده بر عضلات به صورت ناگهاني اعمال مي شود و يا اين فشار خارج از حد تحمل عضلات است مشکلات و مصائبي همانند کشيدگي و حتي پارگي عضلات رخ مي نمايد و در اين حالت است که فرد دست کم براي يکي دو ماه بازنشسته مي گردد و حتي اگر تشنه تمرين باشد هم به ناچار بايد داز تمرين دور باشد.

ضعف عضلات

در برخي موارد اين عارضه و اين مصدوميت در نتيجه ضعيف بودن برخي از عضلات است و اين ضعف ها هم در نتيجه بي توجهي ورزشکار در تمرين دادن همه جانبه بدن ايجاد مي شود.

کشيدگي و احيانا عضلات را براي سهولت مطالعه به سه دسته تقسيم مي کنند: ملايم، متوسط و حاد که مورد اول را مصدوميت درجه يک و مورد دوم را مصدوميت درجه دو مورد سوم را نيز پارگي درجه سه نيز ناميده اند.

کشيدگي هاي ملايم

در اين حالت فرد مختصر ناراحتي در عضلات خود حس مي کند و اين ناراحتي به اندازه اي نيست که فرد را از پا انداخته و وي را زمين گير کند ولي با اين وجود فرد از ادامه تمرين عاجز بوده و يا دست کم ادامه تمرين براي وي شديدا مشکل ساز بوده و توام با درد خواهد بود.

اين سري از کشيدگي هاي عضلاني که معمولا به پارگي هاي عضلاني هم ختم نمي شود به مرور زمان و با استراحت دادن به بدن و شايد هم با استراحت دادن به عضلاتي که دچار اين مصدوميت شده اند بهبود مي يابد و در مورد اين نوع از کشيدگي ها نيازي به مراجعه به پزشک نخواهد بود.

کشيدگي هاي متوسط

اين نوع از کشيدگي عضلات و تاندون ها را مي توان به نوعي حد واسط بين کشيدگي ملايم و پارگي شديد دانست که معمولا با تورم و درد شديد همراه است و معمولا نيز فرد را از ادامه تمرين باز مي دارد.

در مورد اين درجه از اين مصدووميت نيز استراحت هاي طولاني و در برخي موارد بانداژ و گچ گرفتن اعضاي مصدوم الزامي مي نمايد ولي در مواردي که فرد در رده هاي قهرماني و حرفه اي تمرين نمي کند معمولا نيازي به جراحي نيست هر چند در مورد قهرماناني که هر چه زود تر بايد به روي صحنه باز گشته و تمرين و رقابت را دنبال کنند براي تسريع در بهبود اوضاع جسمي از جراحي نيز استفاده مي شود.

پارگي شديد

در نهايت پارگي شديد و يا مصدوميت اين چنيني درجه سه را در عضلات داريم به اين معني که تاندون ها و تارهاي عضلاني در اين درجه از مصدوميت به طور کامل پاره مي شوند.

مراکز درماني

در صورت بروز اين درجه از پارگي در بدن و در بافت عضلاني، فرد به ناچار بايد به مراکز درماني مراجعه کرده و تحت درمان قرار گرفته و حتما تحت عمل حراجي قرار بگيرد.

حرکت دادن اندامي که اين درجه از پارگي در آن رخ داده است عملا ناممکن مي شود و معمولا افراد از درد شديد و از ناتواني در حرکت دادن عضو مورد نظر مي نالند.

در مورد اين درجه از پارگي ها درد شديد، خون ريزي زير پوستي و داخلي را خواهيم داشت و زماني هم که فرد در مراجعه به پزشک سهل انگاري مي کند پس از مدت کوتاهي درد و ورم ناحيه مصدوم کاهش مي يابد ولي فاصله اي که در بافت هاي عضلاني ايجاد شده است به خوبي و روشني ديده مي شود و نياز به جراحي کاملا مشهود است.

ريکاوري

اولين گام در ريکاوري و در تسريع بهبود اين قبيل مصدوميت ها دست از تمرين کشيدن و استراحت دادن به بدن است که اغلب ورزشکاران با اين اولين گام مشکل داشته و هرگز به توصيه هاي پزشک و مربي در باب توقف تمرين وقعي ننهاده و تمرين را ولي با تحمل درد ادامه مي دهند.

خطاست!

در اغلب موارد ديده مي شود که چهره افراد در حين تمرين مچاله مي شود و افراد به روشني پيداست که درد شديد را تحمل مي کنند ولي با اين وجود به جاي اينکه بهبود مصدوميت را در برنامه داشته و در جهت تسريع بهبود مصدوميت رخ داده در بدن به استراحت بپردازند تمرين را به هر بدبختي ممکن که باشد ادامه مي دهند که اين موضوع و اين مسئله از بيخ اشتباه است!

تاخير در بهبود

زماني که شما مصدوم مي شويد و زماني که کشش و پارگي در عضلات رخ مي دهد در صورتي که تمرين را متوقف نکرده و تمرين را ادامه دهيد درمان را مختل کرده و يا دست کم بهبود را شديدا و قويا به تاخير مي اندازيد.

داروهاي ضد درد

در برخي موارد ديده شده است که افراد براي اينکه بتوانند درد ناشي از مصدوميت رخ داده در حين جلسات تمريني که از سر سماجت و از سر جدي نگرفتن مصدوميت ادامه مي دهند را تحمل کنند از داروهاي ضد درد قدرتمند هم استفاده مي کنند و درد را موقتا خاموش مي کنند.

نکته

در مواردي که شما درد داريد و اين درد در نتيجه مصدميت رخ مي دهد و شما هم تمرين را تعطيل کرده ايد و باز هم از درد در ناحيه مصدوميت رنج مي بريد مي توانيد از داروهاي ضد درد براي تحمل درد استفاده کنيد ولي هرگز از اين داروها براي کاهش درد و ادامه تمرين نمي توانيد استفاده کنيد!

ساکت کردن درد به معني درمان نيست!

درد نشانه و علامتي است تا شما و پزشک شما به وجود ناهنجاري و به وجود مشکل و مشکلاتي که در کارکرد طبيعي بدن رخ داده است پي ببريد و پي ببرد و ساکت کردن درد در پزشکي به معني درمان نيست.

منشا درد

زماني که شما درد را ساکت مي کنيد شايد احساس آرامش بکنيد ولي منشا درد در بدن هست و شما بايد به جاي ساکت کردن درد منشا درد را پيدا کرده و منشا درد را از بين برده و برطرف کنيد نه اينکه خود درد و خود نشانه را خاموش کنيد.

رفع علت

از اين رو در صورتي که با مصدوميت هاي تازه و کهنه در هر جايي از بدن خود دست به يقه هستيد به جاي استفاده از داروهاي آرم بخش و ضد درد در پي يافتن علت و در پي رفع علل باشيد و در مورد اين مصدوميت ها که در اين مقاله قصد تشريح آن را داشتيم نيز اين مورد دقيقا صدق مي کند.

بانداژ کردن

در برخي موارد ديده شده است افراد از بانداژ کردن و از بستن ناحيه مصدوم با نوارهاي کتان و از ديگر ترفندهاي مشابه استفاده مي کنند.

نکته

در صورتي که عارضه و مصدوميت رخ داده در روند درمان قرار داشته و رو به بهبودي است و شما نيز مجاز به از سر گرفتن تمرين باشيد استفاده از بانداژ براي محافظت از ناحيه مصدوم را مي توان پذيرفت.

هشدار

 ولي در صورتي که از بانداژ براي کم کردن درد استفاده مي کنيد و يا اينکه از بانداژ براي ادامه دادن تمرين در شرايطي که بايد استراحت مطلق داشته و به فکر بهبود مصدوميت باشيد استفاده مي کنيد بايد به عرض برسانيم که در راه خطا گام بر مي داريد.

کمپرس يخ

با بروز مصدوميت هايي نظير پارگي عضلات  استفاده از کمپرس آب سرد و يا حتي کمپرس يخ بلافاصله پس از رخ دادن حادثه تا حدود زيادي مي توان از التهاب و از ورم موضع کاست.

نکته

در برخي موارد نيز ديده شده است افراد از ترس اينکه مصدوميت در بدنشان ماندگار شود معمولا از تمرين دادن عضو مصدوم خود تا مدت هاي مديد خودداري مي کنند ولي نه به آن شوري شور (تمرين دادن عضو مصدوم در حالي که بايد استراحت کنيد) و نه به اين بي نمکي (استراحت کردن در شرايطي که بايد عضو را تمرين دهيد)!

آتروفي

زماني که مصدوميت برطرف شد و زماني که بايد تمرين را با رعايت احتياط و در شدت هاي پايين از سر بگيريد در صورتي که سهل انگاري و يا تنبلي کرده و يا با اين باور غلط که تمديد استراحت ضروري است تمرين را ادامه ندهيد با آتروفي شديد بافت هاي عضلاني و با ضعيفت و ضعيف تر شدن تاندون ها و بافت هاي عضلاني رو در رو خواهيد شد.

صادق سلامي

مطالب مرتبط

3
دیدگاه بگذارید

avatar
2 سر فصل نظرات
1 پاسخ داده شده
0 فالورها
 
تازه ترین ها
داغ ترین ها
3 نویسندگان نظرات
Happy loveصادق سلامیhassan نویسندگان تازه ترین نظرات
  اشتراک  
تازه ترین ها قدیمی ها دارای بیشترین رای
نوع اشتراک
hassan
مهمان
hassan

مطالب عالیه.
حیف قدر این مطالب و استاد رو نمیدونن.

Happy love
مهمان

امروز رفته بودم فیزیوتراپی یکی دیگه هم پیشم بود اونم اتفاقا تکواندو کار بود، من پام آسیب دیده بود ولی ده سال تونستم با تغییر رشته و بدنسازی ، که البته مربی خوبی هم در شروعش داشتم و در ادامه هم که خودم مربی شدم، ادامه بدم ولی اون حریفش آخر وزن بود خودش سر وزن و خیلی شیک کمرش آسیب دیده بود، تنها حرفی که من بهش زدم این بود: آسیب‌های من و تو بخاطر ورزش رزمی نیست، بخاطر اینه که مربی من و تو و نود درصد مربیای رزمی ، بدنسازی رزمی بلد نیستن ، فقط میگن وزن… مطالعه ی بیشتر »