معمولا داروها برای درمان ژنیکوماستی کارگر واقع نمی شوند و فرد باید زیر تیغ جراحی برود ولی داستان به این سادگی ها هم نیست. از عوارض جانبی و هزینه های جراحی که بگذریم گاه جراحی ها خوب پیش نمی روند و …!

ادامه مطالب