یک روز با لانه ی خفاش یک روز با سنگ درمانگر امراض و یک روز هم با جیوه خون کلاه مردم را بر می دارند. توجه داشته باشید این ها و بسی بدتر از اینها اولا به شدت در جریان هستند در ثانی از دم کلاهبرداری هایی هستند که صورت می گیرند.

ادامه مطالب