این بخش نخست از مستند بدنسازی هندی است که نکات دیدنی در آن خواهید دید. ردپای میل باستانی ایرانی را در این ویدئو ها خواهید دید. البته این مستند بخش دوم نیز داشت که به دلیل اینکه از سوی آپارات نامناسب تشخیص داده شده بود از سایت شان حذف شدن و برای دیدن قسمت دوم آن توصیه می کنم به اینساگرام ما رجوع کنید.

ادامه مطالب