مستند بدنسازی آفریقایی را ببینید. این آفریقایی ها ذاتا شکلاتی متولد می شوند، میزان شیوع ابتلا به عارضه نوک سینه یا ژینکوماستی در این نژاد حقیقتا ناچیز است و …! در یک کلام با هیچی عضله می سازند! خیلی هاشون اصلا ورزش نکرده زیبا و خوب اند!

ادامه مطالب