اگر بخش نخست را ندید توصیه می کنیم ببینید و اگر هم دیدید که با سندروم کوبیتال تونل بخش دوم در خدمت شما هستیم. این بیماری همان سندروم بیحسی دست هاست که البته خیلی ها از بیماری بودن این علامت ها کمترین اطلاعی هم ندارند.

ادامه مطالب