جراحی کوبیتال تونل سندروم آخرین راه حل برای رهایی از این بیماری است که البته این درماتن نیز راه حل صد در صدی نیست و باز تاکید می کنم پیشگیری در مورد این بیماری نیز بهتر و کم هزینه تر از درمان خواهد بود.

ادامه مطالب