جالبه بدونید ژینکوماستی ، تلفظ فرانسوی این عارضه بوده و در ایران درست از زمانی که ما در نشریه البرز در مورد این عارضه صحبت کرده و از این واژه برای نامیدن این بیماری استفاده کردیم مصطلح شد!

ادامه مطالب  

چیزی که به اسم چکاپ های کامل می شناسید در اغلب موارد برای پایش سلامت تان کافی نیست و البته در مورد ورزشکاران و خصوصا ورزشکارانی که دست به رفتارهای پر خطر زده باشند نیز کارایی لازم را نخواهد داشت.

ادامه مطالب