در فلبوتومی سوای اینکه خون از ورید بیمار گرفته و دور ریخته می شود به تشخیص و تجویز پزشک ممکن است همزمان سرم مناسب از رگ دست دیگر وارد عروق شود.

این روش به نوعی همان فصد خون سنتی است با این تفاوت که همزمان و به تشخیص پزشک سرم تراپی نیز صورت می گیرد.

ادامه مطالب  

چکاپ دوره ای در بدنسازی از نان شب و از کراتین و گلوتامین نیز واجب تر است. در صورتی که به سلامت خود و شاگردان خود اهمیت می دهید و در صورتی که نمی پسندید در سنین جوانی و در اثر عوارض بدنسازی مرده و یا با انبوهی از بیماری ها دست به گریبان نشوید چکاپ دوره ای را جدی بگیرید. چ

ادامه مطالب