همانگونه که می دانید چند سالی است ریست فکتوری بدنسازان را در جهان پایه گذاری کرده ام و برای خیلی از عزیزان جای سوال است که منظور از ریست فکتوری بدنسازان چیست؟

در مطالب قبلی به برخی نمونه ریسک فکتوری هایی که انجام شده بود اشاره کردم.

در این نمونه ی منحصر به فرد که یقینا از خواندن اش شوکه نیز خواهید شد یک نمونه ی دیگر را برای شما تشریح می کنم.

ادامه مطالب  

شاید باور نکنید ولی ورزشکاران و خصوصا ورزشکارانی که تمرینات سنگین در کارنامه دارند در صورتی که با مواد مخدر آشنا شوند بسیار سریع تر از افراد عادی به اعتیاد گرایش پیدا می کنند.

بدن ورزشکاران در پاسخ به تمرینات سنگینی که در دوران مسابقات و قهرمانی انجام می دهند آندورفین که نوعی مواد مخدر طبیعی است ترشح می کند و بدن به دریافت روزانه ی این مواد مخدر طبیعی عادت می کند.

زمانی که ورزش را رها می کنید بدن را از این آندورفین ها که بدان ها عادت کرده است محروم می کنید و اینجاست که اولین برخورد فرد با مواد مخدر در اکثر موارد به ادامه ی مصرف و اعتیاد ختم خواه شد.

ادامه مطالب