شل شدن پوست و ریزش مو و بهم ریختن اعصاب و روان و سنگ های کیسه ی صفرا و انبوهی مشکلات دیگر همواره از عوارض رژیم های لاغری طولانی مدت و افراطی بوده است.

این یک نمونه از شاگردان صادق سلامی است که عکس قبل از لاغری و پس از لاغری را می بینید و البته کمترین شل شدگی و آویزان شدن در پوست نیز مشاهده نمی شود.

ادامه مطالب  

شاید باور نکنید ولی ورزشکاران و خصوصا ورزشکارانی که تمرینات سنگین در کارنامه دارند در صورتی که با مواد مخدر آشنا شوند بسیار سریع تر از افراد عادی به اعتیاد گرایش پیدا می کنند.

بدن ورزشکاران در پاسخ به تمرینات سنگینی که در دوران مسابقات و قهرمانی انجام می دهند آندورفین که نوعی مواد مخدر طبیعی است ترشح می کند و بدن به دریافت روزانه ی این مواد مخدر طبیعی عادت می کند.

زمانی که ورزش را رها می کنید بدن را از این آندورفین ها که بدان ها عادت کرده است محروم می کنید و اینجاست که اولین برخورد فرد با مواد مخدر در اکثر موارد به ادامه ی مصرف و اعتیاد ختم خواه شد.

ادامه مطالب  

بدنسازان دوره رفته و در طول دوره نیز از مکمل های گیاهی و حتی داروهای شیمیای برای کاهش آنزیم های کبدی خود استفاده کرده و تصور می کنند بدین وسیله کبد خود را محافظت می کنند ولی حقیقت این است که چیزی به اسم کبد شویی در بدنسازی که به اسم کبدشوری نیز می شناسید وجود خارجی ندارد.

ادامه مطالب