بدنسازانی که از استروئید و پپتاید سوء استفاده می کنند علاوه بر عوارض استروژنی با بالا رفتن پرولاکتین و عوارض ناشی از این بر هم خوردن بالانس هورمونی نیز مواجه می شوند.

بسیاری از عوارضی که آنها را به استروژن نسبت داده و دست به مصرف آنتی استروژن زده و عوارض بر عوارض برای خود به ارمغان می آورید اصلا ربطی به استروژن و استرادیول ندارد و مستقیما زیر سر هورمون زنانه ی شیر ساز پرولاکتین است که در خون شما جولان می دهد.

ادامه مطالب