بدنسازانی که از استروئید و پپتاید سوء استفاده می کنند علاوه بر عوارض استروژنی با بالا رفتن پرولاکتین و عوارض ناشی از این بر هم خوردن بالانس هورمونی نیز مواجه می شوند.

بسیاری از عوارضی که آنها را به استروژن نسبت داده و دست به مصرف آنتی استروژن زده و عوارض بر عوارض برای خود به ارمغان می آورید اصلا ربطی به استروژن و استرادیول ندارد و مستقیما زیر سر هورمون زنانه ی شیر ساز پرولاکتین است که در خون شما جولان می دهد.

ادامه مطالب  

گاه چیزی که شما در نوک سینه دارید اصلا ژنیکوماستی نیست! گاه تورم نوک سینه ی شما اصلا در اثر بالا رفتن استروژن نیست! با دیدن هر نوع ورم در نوک سینه ها دست به نسخه نشده مشت مشت آنتی استروژن کف دست شاگرد بنهید!

ادامه مطالب