چکاپ های کامل برای بدنسازان

چکاپ های کامل برای بدنسازان

مدت زمان زیادی از صحبت هایی که در نشریات در مورد لزوم چکاپ برای پایش سلامت بدنسازان کردیم نمی گذرد و این روزها همه متخصص چکاپ در بدنسازی شده اند. ببینید چکاپ های کامل برای بدنسازان و تفسیر نتیجه آزمایش ها وقتی با بدنساز سر و کار دارید با چیزی که در پزشکی کاربرد دارو و پاسخگوست تفاوت های بنیادین دارد.

این سلسله تصاویر که در مورد یکی از بدیهی ترین فاکتورهای قابل سنجش در آزمایش های خون نیز به شمار می رود را به دقت ببینید متوجه خواهید شد.

از بدنسازان آزمایش قند خون ناشتا می گیرید بدون اینکه سوال کنید آیا از گلی بن کلامید و متفورمین و دیگر داروهای کنترل قند خون سوء مصرف می کند یا نه؟ آیا در رژیم عاری از قند هست یا نه.
گاه بدنساز در اثر افراط در سوء مصرف انسولین و دیگر داروهای کنترل قند خون ماه ها و حتی سال هاست که دیابت دارد ولی خود نمی داند. در دوره ای هم که شما از وی آزمایش گرفته اید تحت تاثیر دارو یا رژیم قند خون ناشتای بالایی ندارد ولی عملا مبتلا به دیابت هست!
در مورد بدنسازانی که سوء مصرف انسولین داشته و سوء مصرف دیگر داروهای کنترل قند خون داشته اند همان ابتدا به ساکن باید علاوه بر ازمایش قند خون ناشتا باید ازمایش HBA1C هم به عمل بیایید.
قند خون ناشتای بدنساز نرمال است و شما هم به خیال اینکه دیابت ندارد رد می شوید و این در حالی است که قند زاید خون از درون این بدنساز را متلاشی می کند. کم نبودند بدنسازانی که به کمای دیابتی رفته هرگز هم بیدار نشده اند.
کم نبودند بدنسازانی که در اثر بالا بودن قند خون و عدم اطلاع از دیابت کلیه های خود را از دست داده و بینایی خود را نیز در راه بدنسازی از دست داده اند.
اگر دیابت بگیرید و در کنترل دیابت سستی کرده و یا درست عمل نکنید کار به زخم و نکروز بافت ها و قطع عضو هم خواهد کشید.
دیابت در ایران به شدت رایج و شایع است ولی اغلب کسانی که به این بیماری مبتلا هستند از بیماری خود اطلاعی ندارند. دلیل شیوع دیابت در ایران استایل بد غذایی و اضافه وزن و چاقی است.
آزمایش گرفتن از بدنساز را یاد گرفته اید و البته اگر ده سال قبل در نشریات و در کتاب ها در مورد این مهم نمی نوشتم به این قبله ی محمدی محال ممکن بود تا سیصد سال دیگر هم کسی به فکر گرفتن آزمایش برای بررسی بدنسازان بیفتد. به هر حال آزمایش گرفتن یا یاد گرفته اید ولی همین آزمایش های ناقصی که می گیرید و خیال خود و بدنساز را از سلامت اش که مطمئن می کند خود هزار مرتبه خوفناک تر از دوره نوشتن برای بدنساز بدون آزمایش های پزشکی دوره ای است.
فقط به عنوان نمونه یه ابتدایی ترین و نخستین فاکتوری که در آزمایش های خون نوشته می شود اشاره کردم که بدانید در بدنسازی داستان چقدر می تواند متفاوت باشد و هست.

آزمایش های تکمیلی تر دیگری برای پایش قند خون نیز هست که در حوصله این بحث نگنجید!

دقت داشته باشید این نکته که در باب قند خون اشاره کردم در مورد بقیه ی فاکتورهای آزمایش خون و ادرار و مدفوع هم وجود دارد!

خود دکتر پنداری گاه چنان تبعات هولناکی دارد که بیسوادی مطلق نداشته است!

انسولین مصرف می کنید هر از چند گاهی چکاپ می دهید یا حتی چکاپ برایتان می نویسند و متاسفانه تعریفی که در ایران از چکاپ کامل وجود دارد بسیار سطحی و مخرب است!

آزمایش قند خون ناشتا می دهید و از دیدن اینکه در رنج نرمال است از بابت سلامت خود حصول اطمینان می کنید در حالی که دیابت دارید و خود بی خبرید!

در مورد چکاپ های به ظاهر کامل موضوعی را عرض کنم و آن اینکه بسیاری از فاکتورهایی که از خون و ادرار و مدفوع یک بدنساز باید بررسی شود در چکاپ هایی که در ایران به اسم چکاپ کامل جا افتاده است به چشم نمی خورد!

برای پایش کبد آنزیم های «آ ال ت» و «آ اس ت» را بررسی می کنید و اگر در رنج نرمال نبودند سر و ته کار را با لیورگل هم می آورید و حصول اطمینان می کنید که کبد خود را شستید!

این در حالی است که تخریب بافت کبد ادامه می یابد و زمانی به خود می آیید که سرطان کبد دامن شما را گرفته است!

مجال گفتگو در مورد تک تک موارد نیست ولی بدانید به عنوان نمونه به دیابت اشاره کردم و در مورد تک تک فاکتورهای موجود در خون و ادرار و مدفوع بدین گونه که شرح دادم عمل می شود!

با بررسی بسیار سطحی از سلامتی که ندارید حصول اطمینان کرده و به رفتارهای پر خطر ادامه می دهید تا اینکه کار از کار بگذرد!

پایش سلامت بدنسازی که سوئ مصرف دارو در کارنامه دارد با پایش سلامت یک فرد عادی زمین تا آسمان متفاوت است!

های تکمیلی تر دیگری برای پایش قند خون نیز هست که در حوصله این بحث نگنجید!

دقت داشته باشید این نکته که در باب قند خون اشاره کردم در مورد بقیه ی فاکتورهای آزمایش خون و ادرار و مدفوع هم وجود دارد!

خود دکتر پنداری گاه چنان تبعات هولناکی دارد که بیسوادی مطلق نداشته است!

انسولین مصرف می کنید هر از چند گاهی چکاپ می دهید یا حتی چکاپ برایتان می نویسند و متاسفانه تعریفی که در ایران از چکاپ کامل وجود دارد بسیار سطحی و مخرب است!

آزمایش قند خون ناشتا می دهید و از دیدن اینکه در رنج نرمال است از بابت سلامت خود حصول اطمینان می کنید در حالی که دیابت دارید و خود بی خبرید!

در مورد چکاپ های به ظاهر کامل موضوعی را عرض کنم و آن اینکه بسیاری از فاکتورهایی که از خون و ادرار و مدفوع یک بدنساز باید بررسی شود در چکاپ هایی که در ایران به اسم چکاپ کامل جا افتاده است به چشم نمی خورد!

برای پایش کبد آنزیم های «آ ال ت» و «آ اس ت» را بررسی می کنید و اگر در رنج نرمال نبودند سر و ته کار را با لیورگل هم می آورید و حصول اطمینان می کنید که کبد خود را شستید!

این در حالی است که تخریب بافت کبد ادامه می یابد و زمانی به خود می آیید که سرطان کبد دامن شما را گرفته است!

مجال گفتگو در مورد تک تک موارد نیست ولی بدانید به عنوان نمونه به دیابت اشاره کردم و در مورد تک تک فاکتورهای موجود در خون و ادرار و مدفوع بدین گونه که شرح دادم عمل می شود!

با بررسی بسیار سطحی از سلامتی که ندارید حصول اطمینان کرده و به رفتارهای پر خطر ادامه می دهید تا اینکه کار از کار بگذرد!

پایش سلامت بدنسازی که سوئ مصرف دارو در کارنامه دارد با پایش سلامت یک فرد عادی زمین تا آسمان متفاوت است!

خود دکتر پنداری گاه چنان تبعات هولناکی دارد که بیسوادی مطلق نداشته است!

آزمایش های تکمیلی تر دیگری برای پایش قند خون نیز هست که در حوصله این بحث نگنجید!

دقت داشته باشید این نکته که در باب قند خون اشاره کردم در مورد بقیه ی فاکتورهای آزمایش خون و ادرار و مدفوع هم وجود دارد!

خود دکتر پنداری گاه چنان تبعات هولناکی دارد که بیسوادی مطلق نداشته است!

انسولین مصرف می کنید هر از چند گاهی چکاپ می دهید یا حتی چکاپ برایتان می نویسند و متاسفانه تعریفی که در ایران از چکاپ کامل وجود دارد بسیار سطحی و مخرب است!

آزمایش قند خون ناشتا می دهید و از دیدن اینکه در رنج نرمال است از بابت سلامت خود حصول اطمینان می کنید در حالی که دیابت دارید و خود بی خبرید!

در مورد چکاپ های به ظاهر کامل موضوعی را عرض کنم و آن اینکه بسیاری از فاکتورهایی که از خون و ادرار و مدفوع یک بدنساز باید بررسی شود در چکاپ هایی که در ایران به اسم چکاپ کامل جا افتاده است به چشم نمی خورد!

برای پایش کبد آنزیم های «آ ال ت» و «آ اس ت» را بررسی می کنید و اگر در رنج نرمال نبودند سر و ته کار را با لیورگل هم می آورید و حصول اطمینان می کنید که کبد خود را شستید!

این در حالی است که تخریب بافت کبد ادامه می یابد و زمانی به خود می آیید که سرطان کبد دامن شما را گرفته است!

مجال گفتگو در مورد تک تک موارد نیست ولی بدانید به عنوان نمونه به دیابت اشاره کردم و در مورد تک تک فاکتورهای موجود در خون و ادرار و مدفوع بدین گونه که شرح دادم عمل می شود!

با بررسی بسیار سطحی از سلامتی که ندارید حصول اطمینان کرده و به رفتارهای پر خطر ادامه می دهید تا اینکه کار از کار بگذرد!

پایش سلامت بدنسازی که سوئ مصرف دارو در کارنامه دارد با پایش سلامت یک فرد عادی زمین تا آسمان متفاوت است!

مشاوره با ما فقط در اینستا sadegh.salamy

3.6 5 votes
امتیازدهی به مقاله

مطالب مرتبط

اشتراک
نوع اشتراک
guest

2 نظرات
قدیمی ها
تازه ترین ها دارای بیشترین رای
Inline Feedbacks
دیدن همه ی نظرات
Arsalan
Arsalan
2 سال قبل

بسیار عالی بود استاد سلامی🌹

داود
داود
1 سال قبل

بسیار عالی

2
0
نظر بدهید.x