به شدت مراقب مکمل و استروئید قلابی باشید که در ایران احتمال یافتن استروپید اصل نیم دهم درصد و احتمال یافتن مکمل اصل هم دو درصد بیشتر نیست. قدیم ها نمونه های مصرف شده را ری شارژ می کردند ولی در صنعت قلابی زنی به چنان مهارتی رسیده اند که دبه می زنند! لیبل می زننید! پلمپ می کنند تازه هولوگرام هم می زنند و البته سایت هم برای محصولات شان می زنند!

ادامه مطالب  

جراحی کوبیتال تونل سندروم آخرین راه حل برای رهایی از این بیماری است که البته این درماتن نیز راه حل صد در صدی نیست و باز تاکید می کنم پیشگیری در مورد این بیماری نیز بهتر و کم هزینه تر از درمان خواهد بود.

ادامه مطالب  

در این قسمت از این سلسله مباحث بسیار مهم که به نوعی در ایران سونامی شده است از کوبیتال تونل سندروم ، درمان های غیر جراحی را با هم بررسی می کنیم. با توجه به اینکه درصد نگران کننده ای از مردم ما در ایران به این بیماری دچار بوده […]

ادامه مطالب