گاهی اوقات در حین حرکات شدید و ناگهانی مفصل شانه نظیر آنچه که در ورزش هایی که امروزه به نام فانکشنال و کراسفیت و غیره عرضه می کنند و مملو از حرکات انفجاری است لابروم در بین سر استخوان بازو و لبه ی حفره گلنوئید گیر می افتد و این گیر کردن می تواند موجب پاره شدن لابروم شود که این پارگی عمدتا با صدا نیز همراه است و البته این روزها بسیاری از ورزشکاران از این مصدومیت در رنج هستند.

ادامه مطالب