تزریق زیر پوستی در پرورش اندام که عمدتا زیر پوست شکم انجام می شود از قدیم الایام مرسوم بوده است و به نظر می رسد که این نوع تزریق از تزریق های عضلانی نیز کم خطرتر باشد ولی بد نیست به مواردی در رابطه با تزریق های زیر پوستی و کیست های خطرناک چربی اشاره کنیم و آنگاه خواهید دید که این نوع تزریق ها ممکن است به مراتب خطرناک تر از آن چیزی باشند که در ظاهر به نظر رسیده و یا ادعا می شود.

ادامه مطالب