بدنسازی و ناتوانی جنسی ارتباط تنگاتنگی باهم دارند به نحوی که کمتر بدنسازی را می توان یافت که دچار ناتوانی جنسی نباشد. ذکر این نکته نیز لازم است که بدنسازان خصوصا در دورانی که در دوره هستند غالبا از افزایش قدرت جنسی هم خبر داده و شاد می باشند ولی داستان از زمانی شروع می شود که پا به سن گذاشته از دوران اوج بدنسازی فاصله گرفته و وارد مراحل جدی تر زندگی می شوند.

ادامه مطالب  

به شدت مراقب مکمل و استروئید قلابی باشید که در ایران احتمال یافتن استروپید اصل نیم دهم درصد و احتمال یافتن مکمل اصل هم دو درصد بیشتر نیست. قدیم ها نمونه های مصرف شده را ری شارژ می کردند ولی در صنعت قلابی زنی به چنان مهارتی رسیده اند که دبه می زنند! لیبل می زننید! پلمپ می کنند تازه هولوگرام هم می زنند و البته سایت هم برای محصولات شان می زنند!

ادامه مطالب  

مستند بدنسازی آفریقایی را ببینید. این آفریقایی ها ذاتا شکلاتی متولد می شوند، میزان شیوع ابتلا به عارضه نوک سینه یا ژینکوماستی در این نژاد حقیقتا ناچیز است و …! در یک کلام با هیچی عضله می سازند! خیلی هاشون اصلا ورزش نکرده زیبا و خوب اند!

ادامه مطالب