شوک تمرین بر عضلات

کتاب شوک تمرین بر عضلات نوشته صادق سلامی

شوک تمرین بر عضلات یکی از بی نظیرترین کتاب هایی است که تا به امروز در مورد تمرینات بدنسازی نوشته شده است. در این کتاب اختصاصا در مورد روش های علمی خروج از استوپ و تجربه کردن رشد دوباره که از اصلی ترین دغدغه های ورزشکاران پیشرفته است صحبت کرده ایم.

مطالعه ی کتاب شوک تمرین بر عضلات را قویا به همه ی مربی های بدنسازی و همه مربی های ورزشی دیگر رشته ها و به ورزشکارانی که در سطوح عالی ورزش با مقوله ی استوپ درگیر هستند توصیه می کنم. بازتاب خبر نشر و عرضه ی این کتاب در نمایشگاه کتاب را از سایت ایبنا خبرگزای کتاب بخوانید.

در زمان انتشار این کتاب محمد تقی کاغذچی مدیر و موسس موسسه انتشارات تلاش در باب فعالیت های صادق سلامی و حضور صادق سلامی در نمایشگاه کتاب و تازه هایی که به بازار کتاب عرضه کرده بود با ایبنا مصاحبه کرده و مطالبی را عنوان کرده بود که شنیدنی است. بخوانید.

مقدمه نويسنده

به بيان بسيار ساده و روشن مي توان گفت که رشـد عضلاني و تغييرات خـوشايند و اميدوار کننده اي کـه در نتيجه پرداختن به تمرينات پرورش اندام، در فيزيک و در بدن آدمي حاصل مي شود نتيجه سازگاري سازنده و مثبت بدن با شرايط تحميل شده جديد است که اين شرايط در قالب تمرين با وزنه بر بدن تحميل مي گردد.

لازم به ذکر است اين سازگاري تا زماني که شرايط تحميل شده در طول جلسات تمرين، براي بدن نا آشنا و تا حدودي غير قابل تحمل باشد کماکان به قوت خود باقي خواهد بود اما با گذشت زمان، بدن نيز خود را با شرايط تحميل شده وفق داده و با رقم زدن تغييراتي از قبيل افزايش حجم توده عضلاني، شـرايط تحميل شـده را بـه خـوبـي تـحمل کـرده و ديگر نيازي به رشد و توسعه بافت هاي عضلاني حس نخواهد کـرد و ايـن معضل دقيقاً همان معضلي است کـه پـرورش اندام کاران سطوح متوسط و پيشرفته در اغلب موارد به آن دچار بوده و از آن رنج مي برند.

در صورتي که شرايط تحميل شده بر بدن در طول جلسات تمرين را از يکنواختي معمول و آزار دهنده اي که در برنامه هاي تمريني ورزشکاران تازه کار و سطوح پايين تر بـه چشم مـي خـورد خـارج نـکرده و از بـرنامه هاي تمريني خاص و از سيستم هاي تمريني پيشرفته و به روز براي غافلگير کردن بدن و براي تحميل کردن شرايط غير قابل پيش بيني بر بـدن بهره نگيريد در مراحل متوسط و يا نهايتاً در مراحل پيشرفته، کند شدن آهنگ رشد و حتي متوقف شدن روند توسعه بافت عضلاني نيز دور از انتظار نخواهد بود.

در کتابي که پيش رو داريد علاوه بر بازگو کردن تاريخچه درخور تامل و جالب توجه پرورش اندام و وزنه برداري قدرتي و عـلاوه بـر تشريح تئوري هاي تمرين، برنامه ها و سيستم هاي تمريني خاص و صد البته به روز که در پرورش اندام نوين و طـراز اول جهان از ايـن برنامه ها و سيستم ها بـراي وارد کردن شوک بر عضلات و بـراي از سـر گيري رشد عضلاني استفاده مي شود به ساده ترين شکل ممکن که براي عموم نيز قابل درک باشد تشريح خواهد شد و در انتها يک نمونه از برنامه تمريني پيشرفته براي ورزشکاران رشته پاورليفتينگ را نيز تقديم حضور ورزشکاران اين رشته که در طول اين سال ها سهم عمده اي از مخاطبين ما را تشکيل داده اند خواهيم نمود.

 ناگفته پيداست که اين برنامه ها و اين سيستم هاي تمريني جنبه کاربردي و عملي داشته و از ايـن بـرنامه ها و سيستم ها بـا ضريب اطمينان بالا مـي توان در مـورد افـرادي کـه نخستين روزهـاي تمرين بـا وزنه را سپري کـرده و اکنون بـه دليل سـازگـار شـدن بـدن بـا رونـد تمـريـن، از کندي آهنگ پيشرفت رنج مي برند استفاده نمود.

3.8 5 votes
امتیازدهی به مقاله

مطالب مرتبط

اشتراک
نوع اشتراک
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
دیدن همه ی نظرات
0
نظر بدهید.x