پارگی لابروم و درد شانه یکی از اصلی ترین دلیل های بروز درد در شانه می باشد که در بدنسازی و در ورزش هایی همانند وزنه برداری و بوکس و رزمی و پرتاب های دیسک و وزنه و غیره شایع است.

مفصل شانه در بدن آدمی ماتور حرکتی گسترده ای دارد و از این رو به شدت نیز در معرض آسیب ها من جمله پاره شدن لابروم می باشد.

ادامه مطالب  

امروزه بیحس شدن دست ها در بین بدنسازان به شدت شایع است و کسی هم به این حقیقت توجهی نداشته یا اشراف ندارد که این نوعی بیماری پیش رونده ی اعصاب محیطی است که تحت تاثیر عوامل بیرونی و عمدتا فیزیکی رخ می دهد.

این بیماری امروزه به شدت در میان بدنسازان شایع شده است و البته اصلی ترین دلیل شیوع روز افزون این بیماری که به اسم کوبیتال تونل سندروم نیز شناخته می شود برخی حرکات مخرب بدنسازی است که از قدیم در برنامه های بدنسازی بوده است ولی برای مبتدی ها و سطوح متوسط حکم سم را دارد.

ادامه مطالب  

در قدیم بدنسازان مسابقه ای در دوران حجم افزایش وزن فوق العاده زیاد و بی کیفیت را ترجیح می دهند و سپس در دوران کات حجم انبوه چربی ها را زدوده و برای رقابت آماده می شدند.

چند سالی است که استراتژی تغییر کرده است و بدنسازان حرفه ای تغییر رویکرد داده و در دوران حجم وزن و چربی زیادی نمی گیرند.

ادامه مطالب  

کمونیسیت ها حتی به ورزش هم رحم نمی کنند و برای اثبات برتری پوشالی شان در جهان از تقلب در ورزش نیز در نمی گذرند. پس از فروپاشی المان شرقی این دوپینگ سازمان یافته چینی ها در المپیک بود که به معنای تام کلمه جایگزین سیاست های کثیف آلمان شرقی شد و …

ادامه مطالب  

بدنسازان دوره رفته و در طول دوره نیز از مکمل های گیاهی و حتی داروهای شیمیای برای کاهش آنزیم های کبدی خود استفاده کرده و تصور می کنند بدین وسیله کبد خود را محافظت می کنند ولی حقیقت این است که چیزی به اسم کبد شویی در بدنسازی که به اسم کبدشوری نیز می شناسید وجود خارجی ندارد.

ادامه مطالب  

مرد ایرانی بنا به دلایل متعدد من جمله ژنتیک و شرایط نامناسب محیطی نظیر آلودگی هوا و تنش های عصبی و سوء تغدیه و غیره به خودی خود غالبا از ضعف جنسی رنج می برد و البته رفتارهای پر خطر در بدنسازی نیز به شدت مزید بر علت بوده است.

ادامه مطالب